Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Rekisterin nimi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottoihin, markkinointiin, asiakaspalveluun ja muihin asiakkuuteen liittyviin tarkoituksiin. Tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, sopimukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Rekisterin tietosisältö

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, esimerkiksi verkkosivujemme kautta tehtyjen tilausten, rekisteröitymisen tai yhteydenottojen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille, ellei laki tai viranomaismääräys niin edellytä. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mikäli tietojen käsittelyyn käytettävä palvelu sijaitsee muualla. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävän tietosuojan tasosta soveltuvien suojatoimien avulla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asema ja tehtävät edellyttävät rekisterin tietojen käsittelyä. Tiedot on suojattu teknisin keinoin ja tietoturvallisuusperiaatteita noudattaen.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa rekisteröityä todistamaan henkilöllisyytensä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”) sekä oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä ja profilointia. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, jos se on teknisesti mahdollista.

Mikäli rekisteröity kokee, että hänen oikeuksiaan ei ole huomioitu asianmukaisesti, hänellä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Evästeiden käyttö

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä (cookies) käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseksi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän laitteelle vierailun aikana.

Käytämme sekä väliaikaisia (istuntokohtaisia) että pysyviä evästeitä. Väliaikaiset evästeet vanhenevat, kun suljet selaimen, kun taas pysyvät evästeet säilyvät määrätyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla selaimensa asetuksia. Huomioithan, että evästeiden estäminen voi vaikuttaa verkkosivuston toimivuuteen ja käyttökokemukseen.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Muutokset voivat johtua lainsäädännön muutoksista tai toimintamme kehittymisestä. Suosittelemme rekisteröityjä tarkistamaan tietosuojaselosteen säännöllisesti.